Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 199/QĐ-SYT phê duyệt danh sách quy hoạch dự nguồn chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở Y tế quản lý giai đoạn đến năm 2020 
20/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh_199_QD-SYT quy hoach.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website