Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 1985/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt nhà thuốc - GPP" 
06/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 1985 thu hoi GCN duoc.pdf
 
Liên kết website