Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 1967/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
20/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 1967 Giao KP TTKSBT.pdf
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(26/06)
(25/06)
(25/06)
(22/06)
(21/06)
(17/06)
(16/06)

Liên kết website