Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 1950/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và GCN thực hành tốt cơ sở bán lẻ đợt 4 năm 2020 
20/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 1950 cap GCN KD duoc dot 4.pdf
 
Tin đã đưa
(26/07)
(22/07)
(16/07)
(16/07)
(14/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)

Liên kết website