Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 192/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP đợt 1 năm 2019 
18/01/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_192_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website