Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
03/04/2017 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mời xem chi tiết tại đây:19_2017_QD-UBND_343649.doc
 
Liên kết website