Bảo hiểm Y tế
Bảo hiểm Y tế
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
03/04/2017 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mời xem chi tiết tại đây:19_2017_QD-UBND_343649.doc
 
Tin đã đưa
(10/07)
(18/06)
(12/06)
(03/02)
(04/10)
(12/09)
(21/08)
(06/07)
(24/05)
(07/10)

Liên kết website