Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Quyết định 1941/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc công bố thủ tục hành chính về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 
25/10/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 1941QD-UBND.pdf
 
Tin đã đưa
(09/06)
(13/08)
(08/08)
(17/06)
(21/05)
(22/04)
(06/12)
(25/10)
(10/10)
(10/09)

Liên kết website