Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Quyết định 18/QĐ-SYT Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (BS. Trần Ngọc Hiệp đã tử vong) 
08/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT QĐ 18.pdf
 
Tin đã đưa
(08/03)
(03/03)
(01/03)
(25/02)
(24/02)
(23/02)
(05/02)
(04/02)
(02/02)
(02/02)

Liên kết website