Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 1710/SYT-KHNV Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Bác Ái 
10/04/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QD CONG KHAI TRUNG TAM Y TE BAC AI.pdf
  - PL 1710.PDF
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(26/06)
(25/06)
(25/06)
(22/06)
(21/06)
(17/06)
(16/06)

Liên kết website