Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 162/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2017 
14/02/2017 
 

QUYẾT ĐỊNH

162/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2017

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_355_SY.pdf

 
Liên kết website