Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định 1629/QĐ-SYT phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở huyện Ninh Hải giai đoạn 2018 - 2020  
22/05/2018 
 
 
Liên kết website