Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 1477/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
02/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 1477 thu hoi GCN.pdf
 
Liên kết website