Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Quyết định 1436/QĐ-SYT về việc công nhận danh mục thuốc tân dược, thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn năm 2018 
09/05/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh phe duyet DMT BVDKKV NS-2018.pdf
 
Liên kết website