Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Quyết định 1425/QĐ-BVT công bố công khai giao dự toán thu ngân sách năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 
02/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1425_QD-BVT du toan thu 2019.pdf
 
Liên kết website