Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định 140/QĐ-SYT phê duyệt danh mục giá thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 09/8/2019 
05/08/2019 
 
 
Liên kết website