Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 137/QĐ-SYT Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc 
16/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 137 QĐ.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website