Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định 1325/QĐ-SYT công nhận danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
22/04/2019 
 
 
Liên kết website