Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Quyết định 12/2020/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
04/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QDUB 12 ban hanh tieu chuan.pdf
 
Liên kết website