Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 4810/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; CN thực hành tốt cơ sở bản lẻ thuốc - GPP và thực hành tốt - GDP đợt 19 năm 2019  
25/12/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 4810 CNDKKD dot 19.pdf
 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(02/01)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)
(12/11)

Liên kết website