Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết Định Cấp chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc-GPP và Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt V, năm 2016 
21/03/2016 
 

Quyết Định

Cấp chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc-GPP và Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt V, năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_544_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website