Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Tài liệu truyền thông về phòng chống COVID-19
Quy trình rửa tay thường quy 
14/03/2020 
 
Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch từ 20-30 giây mỗi lần để phòng chống bệnh do chủng mới của vi rút corona (nCoV):


 
Liên kết website