Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 4901/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP đợt 19 năm 2019 
02/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 4901 CNDKKD dot 20 nam 2019.pdf
 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)
(12/11)

Liên kết website