Danh mục cấp phép hành nghề y
Danh mục cấp phép hành nghề y
Quyết định 2583/QĐ-SYT Điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
02/06/2020 
 
 
Tin đã đưa
(13/08)
(24/02)
(25/09)
(31/12)
(17/12)
(27/11)
(01/11)
(28/10)
(04/10)
(04/10)

Liên kết website