Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc - GDP và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đợt III, năm 2014  
23/01/2014 
 

Xin mời tải về máy để xem vbdi_82_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website