Trung tâm Y tế Thuận Bắc
Trung tâm Y tế Thuận Bắc
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO, VẬT TƯ Y TẾ THAY THẾ SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN BẮC NĂM 2015 
17/12/2014 
 
Mời xem văn bản tại đây: vbdi_4005_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website