Trung tâm Y tế Thuận Bắc
Trung tâm Y tế Thuận Bắc
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN BẮC NĂM 2014 
24/03/2014 
 

SỞ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN BẮC NĂM 2014

Yêu cầu đơn vị tải file về máy để xem chi tiết nội dung cập nhật thông tin
vbdi_524_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website