Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN NĂM 2014 
24/03/2014 
 

SỞ Y TẾ QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN NĂM 2014
 

Yêu cầu các đơn vị tải file về để xem chi tiết nội dung cập nhật
thông tin:
vbdi_542_QD-SYTYDCT.pdf + vbdi_594_QD-SYT.pdf

 
Tin đã đưa
(14/09)
(12/08)
(23/07)
(01/02)
(04/10)
(27/09)
(11/09)
(09/09)
(03/09)
(15/08)

Liên kết website