Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyêt định về việc công nhận danh mục thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hoá chất xét nghiệm chủ yếu sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2015  
17/12/2014 
 
Mời xem văn bản tại đây: vbdi_4041_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website