Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 377/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP” 
13/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 377 thu-hoi-nha-thuoc-thanh-minh.pdf
 
Liên kết website