Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 11/QĐ-SYT Thành lập Tổ thẩm định nhu cầu Danh mục thuốcđấu thầu tập trung cấp Quốc gia, Danh mục thuốc đàm phán giá 
08/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 11.pdf
 
Liên kết website