Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC TRUNG TÂM PC BỆNH XÃ HỘI 
24/03/2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM PC BỆNH XÃ HỘI NĂM 2014

Vui lòng tải file về máy để xem chi tiết nội dung:
vbdi_442_QD-SYT.pdf

 
Liên kết website