Trung tâm Y tế Ninh Sơn
Trung tâm Y tế Ninh Sơn
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH MỤC THUỐC CHỦ YẾU SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH SƠN NĂM 2015 
06/02/2015 
 
Mời xem tại đây: vbdi_286_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website