Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Phúc tra kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2018 
27/07/2018 
 

Thực hiện Công văn số 2318/SYT-NVY ngày 04/7/2018 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch số 432/KH-BVL-VBP ngày 19/7/2018 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh triển khai phúc tra chéo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2018. Ngày 25/7/2018, Bệnh viện Lao và bệnh phổi đã có buổi làm việc tại Bệnh viện tỉnh về việc đánh giá lại kết quả chất lượng bệnh viện.


Ông Trần Trọng Danh – Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi – Trưởng đoàn kiểm tra thông qua kết quả phúc tra

Sau khi nghe Bệnh viện tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm 2018. Đoàn phúc tra đã làm việc trực tiếp với những cá nhân, khoa, phòng được phân công để tiến hành đánh giá khách quan kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện 06 tháng đầu năm. Đồng thời, Đoàn phúc tra tổ chức khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế nhằm báo cáo kết quả gửi sở Y tế.

Kết luận tại buổi làm việc, đại diện đoàn phúc tra ông Trần Trọng Danh - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi - Trưởng đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả phúc tra như sau: điểm tự chấm của bệnh viện từ 286 nâng lên thành 287 điểm (đạt 3,44%). Kết quả tỷ lệ chung khảo sát hài lòng bệnh nhân ngoại trú đạt 94%; bệnh nhân nội trú đạt 96%. Tuy nhiên, Đoàn cũng nhắc nhở Bệnh viện cần lưu ý về việc bổ sung thêm nhà vệ sinh để đáp ứng được số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh lớn của tỉnh, tránh tình trạng để nhà vệ sinh có mùi hoặc quá cũ kỹ, xuống cấp. Bên cạnh đó, Đoàn đã lưu ý với Bệnh viện về vấn đề niêm yết các đối tượng được khám ưu tiên theo quy định của pháp luật để người bệnh đến khám được biết.

Phòng Quản lý chất lượng

 
Liên kết website