Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4620/SYT-TCG Phúc đáp văn bản số 090-20/CV-AT về việc không ký hợp đồng mặt hàng thuốc Vancomycin 500 A.T 
02/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Phúc đáp văn bản số 090-20-CV-AT.pdf
 
Liên kết website