Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 4621/SYT-TCG Phúc đáp văn bản số 07/20TB-ANĐ về rút khỏi danh mục thương thảo mặt hàng thuốc Menzomi 2g Inj 
02/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: Phúc đáp văn bản số 22-2020-CV-NAK.pdf
 
Liên kết website