Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tinh hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần thứ 16 (Từ ngày 12/4 đến ngày 18/4/2019) 
19/04/2019 
 

I. Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh:

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Sốt xuất huyết

(M/C) (1)

TT

5/0

9/0

3/0

3/0

0/0

0/0

1/0

21/0

CD

246/0

223/0

76/0

44/0

4/0

23/0

40/0

656/0

Tay chân miệng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

10/0

20/0

1/0

8/0

0/0

2/0

3/0

44/0

Sốt rét

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

2/0

0/0

0/0

2/0

CD

0/0

0/0

0/0

1/0

12/0

0/0

0/0

13/0

Tả

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Thương hàn

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm não VR

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VMN do NMC

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

SPB nghi Sởi

TT

3/0

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

10/0

14/0

CD

33/0

17/0

7/0

2/0

0/0

0/0

22/0

81/0

XN(+)

14

6

2

2

0

0

5

29

Cúm  A(H5N1)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Dại

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

LMC

nghi Bại liệt

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

BTNMPS (2)

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Ghi chú:   (1) M/C: Mắc/ Chết                              (2)Bệnh truyền nhiễm mới phát sinh             

* Số ca Sởi dương tính đến ngày 18/4/2019:

Phan Rang: 2 ca KP5- Mỹ Hải, KP3, KP10, KP8- Đông Hải, 2 ca KP1 - Tấn Tài,KP8 - Mỹ Đông, Kp5 - Đạo Long, KP8 – Đô Vinh, Kp3 - Mỹ Bình, KP2- Bảo An, KP2 – Đài Sơn, KP2 – Thanh Sơn.

Ninh Hải: thôn Hộ Diêm - Hộ Hải, thôn An Nhơn – Xuân Hải

Ninh Phước: 3 ca thôn An Thạnh 1 – An Hải, 1 ca thôn Tuấn Tú – An Hải,thôn Chất Thường - Phước Hậu, thôn Thuận Hòa - Phước Thuận.

Ninh Sơn: 2 ca Gia Hoa – Ma Nới.

Thuận Nam:2 ca thôn  Lạc Nghiệp 1 – Cà Ná,thôn  Lạc Tân 2 - Phước Diêm,thôn Lạc Tân 1- Phước Diêm,thôn Lạc Sơn 2 – Cà Ná.

2. Tình hình bệnh truyền nhiễm:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh

Sơn

Bác

Ái

Thuận

Bắc

Thuận Nam

Toàn

tỉnh

Thủy đậu

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/0

1/0

CD

4/0

2/0

0/0

4/0

1/0

1/0

7/0

19/0

Quai bị

TT

0/0

0/0

1/0

3/0

3/0

0/0

0/0

7/0

CD

2/0

4/0

3/0

14/0

9/0

2/0

1/0

35/0

Tiêu chảy

TT

0/0

14/0

5/0

16/0

14/0

8/0

0/0

57/0

CD

0/0

100/0

48/0

38/0

232/0

73/0

27/0

545/0

Hội chứng lỵ

TT

0/0

0/0

0/0

1/0

4/0

0/0

0/0

5/0

CD

0/0

0/0

0/0

1/0

53/0

0/0

2/0

56/0

Đau mắt đỏ

TT

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

CD

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

 
Liên kết website