Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Nghị quyết 08-2020/NQHĐND Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người 
23/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: NQ 08 HDND.pdf
 
Tin đã đưa
(27/01)
(19/01)
(13/01)
(12/01)
(12/01)
(08/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)
(04/01)

Liên kết website