Khám chữa bệnh
Khám chữa bệnh
Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 
16/08/2016 
 

Nghị định 98/2016/NĐ-CP

Về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015/NĐ-CP  quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mời xem chi tiết tại đây:98.signed.pdf

 
Tin đã đưa
(05/07)
(07/06)
(27/04)
(20/04)
(07/04)
(28/03)
(17/03)
(16/03)
(12/01)
(05/01)

Liên kết website