Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 
16/08/2016 
 

Nghị định 98/2016/NĐ-CP

Về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015/NĐ-CP  quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mời xem chi tiết tại đây:98.signed.pdf

 
Tin đã đưa
(03/01)
(03/01)
(29/12)
(29/12)
(27/12)
(06/12)
(06/12)
(23/11)
(16/11)
(09/11)

Liên kết website