Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. 
16/08/2016 
 

Nghị định 98/2016/NĐ-CP

Về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 10/2015/NĐ-CP  quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mời xem chi tiết tại đây:98.signed.pdf

 
Tin đã đưa
(26/10)
(26/10)
(26/10)
(21/10)
(07/10)
(28/09)
(15/09)
(15/09)
(15/09)
(01/09)

Liên kết website