Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Nâng cao chất lượng phục vụ, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi 
23/01/2019 
 

Từ khi triển khai thu nhận người bệnh điều trị nội trú (7/2008) bệnh viện chỉ có 38 biên chế,  Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người bệnh.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cơ sở khám, chữa bệnh, không ngừng được cải tạo; trang thiết bị được bổ sung; đội ngũ y, bác sỹ được tăng cường về số lượng và nâng cao năng lực chuyên môn; Đổi mới về phương thức hoạt động từ đó chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngày càng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt khi Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện được ban hành năm 2013 Bệnh viện xác định cần tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện.

Từ kết quả đánh giá cuối năm 2013 điểm trung bình của bệnh viện đạt 2.01. Tuy nhiên có 65,39% (51 tiêu chí) ở mức 1 và mức 2 trong đó 21 tiêu chí ở mức 1 (30,77%), 

Cuối năm 2018 với kết quả đánh giá của Đoàn kiểm tra của Sở Y tế vào ngày 04/12/2018 kết quả cụ thể:

- Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí.

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%.

- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 273

- Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.47

(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

Kết quả chung chia theo mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng
số tiêu chí

Bệnh
viện

Đoàn

Bệnh viện

Đoàn

 Bệnh
  viện

Đoàn

 Bệnh
 viện

Đoàn

Bệnh
viện

Đoàn

Số lượng tiêu chí đạt

0

0

7

7

32

30

35

36

4

5

78

% Tiêu chí đạt

0.00

0.00

8.97

8.97

41.03

38.46

44.87

46.15

5.13

6.41

78

Không còn tiêu chí mức 1, có 8,97% (có 07 tiêu chí) ở mức 2, có 91% tiêu chí từ mức 3 trở lên

Công suất sử dụng giường bệnh hàng năm đều tăng: Năm 2014 đạt 68.8%; Năm 2015 đạt 79.6%; Năm 2016 đạt 93.6%; Năm 2017 đạt 103.3%; Năm 2018 đạt 101.9%.

Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh  : Năm 2014 đạt 96%; Năm 2015 đạt 93%; Năm 2016 đạt 90%; Năm 2017 đạt 99%; Năm 2018 đạt 100%.

Trong những năm tới, Bệnh viện tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Tiếp tục  nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế vừa có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng vừa có ý thức phục vụ nhân dân và người bệnh vô điều kiện. Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” , “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh  và thực hiện dân chủ trong bệnh viện” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và “Quy tắc ứng xử” của cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên y tế nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu 5 giảm: giảm phiền hà, giảm nhiễm khuẩn,  giảm tai biến, giảm mắc bệnh và giảm tử vong.

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là một công việc đặc biệt, liên quan đến tài sản vô giá là sinh mệnh con người. Đội ngũ y-bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi không ngừng rèn luyện, gắn kết “đức và tài”, có “cái tâm trong sáng” thể hiện đúng bản chất “lương y như từ mẫu”/. 

Thạch Quốc Hiếu 
Liên kết website