Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH 
14/06/2013 
 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ
CHUYÊN TRÁCH TUYẾN XÃ PHƯỜNG VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS


    Dịch HIV đang là vấn đề toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ sức khỏe, tính mạng của con người mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta. Hiện nay trên thế giới vẫn chưa tìm ra vắc-xin và các thuốc đặc hiệu để điều trị AIDS, do vậy biện pháp quan trọng nhất trong phòng chống HIV/AIDS hiện nay vẫn là thông tin, giáo dục và truyền thông nhằm thay đổi hành vi của mọi người có liên quan đến nhiễm HIV và đến các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi sẽ giúp mỗi người nâng cao nhận thức, kiến thức, thay đổi thái độ và thực hành các hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV, làm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong cộng đồng.


Đông đảo học viên tham dự lớp tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách tuyến xã phường về phòng chống HIV/AIDS

    Mặc dù truyền thông thay đổi hành vi có vai trò quan trọng đặc biệt trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, nhưng đến nay hầu hết những người làm công tác truyền thông đặc biệt là những chuyên trách ở tuyến xã, phường chưa được đào tạo một cách có hệ thống, do vậy mà hiệu quả của công tác truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS trong những năm qua chưa đạt được như mong muốn.

    Nhằm từng bước đưa công tác truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS hoạt động có hiệu quả, được sự hỗ trợ của Bộ Y tế cung cấp cuốn tài liệu “Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS tuyến xã phường” cho 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Ninh Thuận đã tổ chức lớp tập huấn 2 ngày (04-05/6/2013) cho cán bộ chuyên trách HIV của 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày tập huấn các học viên đã được các báo cáo viên hướng dẫn, phân tích cụ thể từng nội dung trong cuốn tài liệu “Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS tuyến xã phường” của Bộ Y tế ban hành, sau đợt tập huấn Giám đốc trung tâm phòng, chống HIV/AIDS đã dành thời gian giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS của các học viên.

    Sau 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ về địa phương phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tham gia triển khai tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS, hướng dẫn cho cộng tác viên, tuyên truyền viên đồng đẳng cách tiếp cận các đối tượng nguy cơ giúp họ có kiến thức vững về các tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ y tế, các hoạt động can thiệp giảm tác hại…

                                     BS. Đào Chế Quốc Phúc
                                  
(Trung tâm Phòng, chống  HIV/AIDS)

 
Liên kết website