Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 3210/SYT-KHNV v/v mua thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
15/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 3210 dau thau BHXH.pdf
 
Liên kết website