Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Lời cảm tạ của thân nhân bệnh nhân 
29/02/2016 
 
Mời xem chi tiết tại đây:Thu Cam Ta.PDF
 
Liên kết website