Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 52/2019 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019) 
23/12/2019 
 

Thứ hai (23/12/2019)

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp triển khai chương trình chào đón năm mới 2020, tại phòng  Họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

08h30 Họp cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ tại phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

13h30 Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh

-

(Bs Chương)

-

14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h30 Họp Chi bộ Văn phòng Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (24/12/2019):

Sáng:

-

08h00 Dự Tổng kết dân số tại Chi cục Dân số - KHHGĐ

-

(Bs Chương)

-

08h00 Kiểm tra chấm điểm Trung tâm kiểm soát bệnh tật

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động các Khu, cụm công nghiệp năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020,  tại phòng Họp số 3 - Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (25/12/2019):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động người có công và xã hội năm 2020, tại phòng Họp số 1 – Văn phòng UBND tỉnh.

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Đánh giá CT hành động bổ nhiệm lại Giám đốc TTYT Ninh Phước tại phòng họp số 1 Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (26/12/2019):          

Sáng:

-

08h00 Hội nghị Tổng kết công tác y tế 2019 tại Hội trường Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự Hội nghị Tổng kết BCĐ phòng chống tội phạm

-

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (27/12/2019):            

Sáng:

-

08h00 Tổng kết công tác xây dựng Đảng 2019 tại Hội trường Bệnh viện đa khoa tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website