Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 52 (Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018) 
25/12/2018 
 

Thứ hai (24/12):          

Sáng:

-

 7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Giám sát công tác phối hợp vận động người nghiện và điều trị methadone tại TTYT huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (25/12):

Sáng:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

8h00 Tập huấn quy trình, trình tự và công cụ phổ biến tri thức đã được tạo ra cho các đối tượng liên quan thực tế tại Sơn Long Thuận

-

(Giám đốc Sở)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 14h00 Làm việc TTYT Ninh Sơn và Bệnh viện KVNS về chuẩn bị sáp nhập

-

(Giám đốc Sở)

-

14h00 họp BCĐ Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

-

(Bs Ngọc)

-

Giám sát công tác phối hợp vận động người nghiện và điều trị methadone tại TTYT thành phố PRTC

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (26/12):

Sáng:

-

  Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Dự hội nghị tổng kết Dân số KHHGĐ tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

14h00 Dự hội nghị trực tuyến BHYT về CNTT KCB BHYT

(Giám đốc Sở,

Bs Chương)

-

Giám sát công tác phối hợp vận động người nghiện và điều trị methadone tại TTYT huyện Ninh Sơn

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (27/12):       

Sáng

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

 7h30 Đảng ủy Khối kiểm tra công tác Đảng tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

 Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

  Hội nghị cán bộ CC, người lao động Văn phòng Sở

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (28/12):         

Sáng

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)


-

Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chính Phủ

-

(Giám đốc Sở)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)


-

Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Chính Phủ

-

(Giám đốc Sở)


Ghi chú: Chiều ngày 24/12/2018 đến sang ngày 26/12/2018: Phó Giám đốc Sở Lê Vũ Chương đi công tác tại TP-HCM


 
Liên kết website