Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 49/2019 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019) 
03/12/2019 
 

Thứ hai (02/12/2019)

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

8h00 Họp kiểm điểm kiểm điểm đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp kiểm điểm Tập thể và cá nhân Lãnh đạo Sở tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự họp thông qua kế hoạch triển khai Chương trình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại PH số 3 – VPUBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (03/12/2019):

Sáng:

-

08h00 Họp xét tiêu chí Quốc gia Y tế tại  Sở Y tế

-

(Giám đốc)

-

09h00 Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00  Họp kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các Ủy viên ban thường vụ tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (04/12/2019):

Sáng:

-

08h00 Xét thi đua Văn phòng Sở tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Họp xét đánh giá phân loại cán bộ toàn ngành tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (05/12/2019):          

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

13h30 Dự Hội nghị Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2019 (phía Nam) tại Hội trường khách sạn Sơn Long Thuận

-

(Bs Ngọc)

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (06/12/2019):            

   Sáng:

-

8h00 Xét thi đua khen thưởng ngành tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

  

-

8h00 Dự Hội thảo tham vấn thống nhất nội dung đề cương thực hiện Kế hoạch PC thiên tai năm 2019 và xây dựng Kế hoạch PCTT năm 2020 lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận tại Sở Nông nghiệp và PTNT

-

(Bs Chương)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h00 Giao ban tuần.

-

(Lãnh đạo Sở)

 Ghi chú: - Ngày 03/12/2019, Ds Kỳ - PGĐ Sở nghỉ phép.

                 - Từ ngày 02/12 đến sáng ngày 04/12/2019, Bs Chương- PGĐ Sở đi học CKII. 

 
Liên kết website