Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 40/2019 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019) 
01/10/2019 
 

Thứ hai (30/9/2019):     

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

         -

8h00 Dự họp Nghe báo cáo công tác phân bố và giải ngân KH đầu tư công năm 2019; công tác GPMB một số dự án trọng điểm, tại UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

14h00 Làm việc Đoàn UBKT Tỉnh Ủy tại phòng Họp số 1 - Sở Y tế.

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (01/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Họp mặt Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi, tại Hội trường CLB Người cao tuổi.

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (02/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự nghe báo cáo thông qua Đề án chuyển đổi mặt bằng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Phòng họp số 1 - VPUBND tỉnh

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (03/10/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (04/10/2019):   

   Sáng:

-

8h30 Dự Họp Tỉnh Ủy

-

(Giám đốc)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h30 Giao ban tuần.

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú
: - Từ ngày 30/9-04/10/2019, Bs Chương - Phó Giám đốc đi học bồi dưỡng  

                  QLNN chương trình CVCC tại TP. HCM.

 
Liên kết website