Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 38/2019 (Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019) 
18/09/2019 
 

Thứ hai (16/9/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp Hội đồng thuốc điều trị ngành tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (17/9/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ tư (18/9/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Sáng:

-

8h00 Họp BTC các Tiểu ban báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội tại PH số 1 – VP UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Thứ năm (19/9/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (20/9/2019):  

   Sáng:

-

8h00 Hội nghị sơ kết 10 năm nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

8h30 Dự Hội nghị trực tuyến thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

-

(Giám đốc)

   Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h30 Giao ban tuần.

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú: - Từ ngày 16-20/9/2019, Bs Chương - Phó Giám đốc đi học bồi dưỡng QLNN chương trình CVCC tại TP. HCM;

               - Từ ngày 17-20/9/2019, Ds Kỳ - Phó Giám đốc học bồi dưỡng lãnh đạo quản lý tại Trường chính trị tỉnh.
 
Liên kết website