Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 28/2019 (từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019) 
08/07/2019 
 

Thứ hai (08/7/2019):     

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Chương)

Chiều:

-

15h00 Họp hướng dẫn viết đề tài dự thi sáng tạo Kỹ thuật lần thứ V- 2018-2019 cho CBCCVC ngành y tế tại Hội trường Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (09/7/2019):

Sáng:

-

8h00 Làm việc Hội Đông Y tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Họp xét Bài thuốc gia truyền tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (10/7/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc)

Chiều:

-

13h30 Dự kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập PTNT -19 tại Ninh Hải

-

(Ds Kỳ) 

-

15h30 Họp Hội đồng thi đua xét khen thưởng đột xuất tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (11/7/2019):   

Sáng:

-

Dự Hội thảo công tác Dân số KHHGĐ tại Khách sạn Ninh Thuận

-

(Giám đốc)

-

8h00 Kiểm tra giám sát vận hành dự án xử lý rác thải y tế của BV Ninh Sơn

-

(Ds Kỳ)

-

8h00 Dự họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2019 tại Phòng họp số - VP HĐND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

-

15h Kiểm tra giám sát vận hành dự án nước thải y tế của BV tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Thứ sáu (12/7/2019):     

Sáng:

-

7h00 Kiểm tra thực địa triển khai đề tài KH cây Dược liệu Đinh lăng tại Xã An Hải và Xã Phước Vinh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều :

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h30 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú:
   - Từ ngày 08/7 đến sáng ngày 10/7/2019, Giám đốc Sở dự họp HĐND tỉnh.

                  -  Ngày 08, 09/7/2019 Bs Ngọc - PGĐ Sở công tác tại TP.HCM.

                  -  Từ chiều ngày 08/7 đến ngày 12/7/2019, Bs Chương - PGĐ Sở học CKII.


 
Liên kết website