Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 17 (Từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2019) 
22/04/2019 
 

Thứ hai (22/4/2019):   

Sáng:

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h30 Làm việc với TTYT Ninh Sơn tại Sở Y tế

-

(Giám đốc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (23/4/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h30 Làm việc với TTKN Dược phẩm - Mỹ phẩm.

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (24/4/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

14h00 Dự họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Phòng họp số 2 -HĐND tỉnh

-

( Giám đốc )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (25/4/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

-

Dự họp Thành viên Ban tổ chức lễ hội Nho và Vang

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (26/4/2019):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

15h30 Họp giao ban tuần.

-

( Lãnh đạo Sở )

-

19h00 Dự Khai mạc Hội chợ CN-TM Ninh Thuận 2019 tại Quảng Trường.

-

(Giám đốc)

 
Liên kết website