Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 16 (Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019) 
16/04/2019 
 

Thứ hai (15/4/2019):

-        Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ ba (16/4/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

08h00 Làm việc với đoàn Đại biểu Quốc hội tại Hội trường số 1 Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (17/4/2019):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

 

-

7h00 Dự Lễ phát động tháng ATVSTP tại Xã Phước Dinh

-

( Bs Ngọc )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ năm (18/4/2019):            

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Thứ sáu (19/4/2019):  

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

( Lãnh đạo Sở )

Chiều:

-

15h30 Giao ban tuần.

-

( Lãnh đạo Sở )

Ghi chú
: - Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh từ ngày 16/4/2019 - 17/4/2019

- Bs Chương đi công tác tại Trường Sa.

 
Liên kết website